RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Postoje slučajevi kada fizička osobe zapošljava druge fizičke osobe da obavljaju posao vezan za njihovo kućanstvo ili neke druge ugovorene poslove. Osobe koje obavljaju poslove kao što su npr. peglanje, pranje, čišćenje, kuhanje, uređenje okućnice, ostali poslove koji su potrebni u jednom kućanstvu, za potrebe ovog članka bit će obrađeni pod pojmom kućne pomoćnice. Iako će se u članku govoriti isključivo o kućnim pomoćnicama, na potpuno jednak način u svim obrađenim segmentima tretiraju se i osobe koje obavljaju poslove kućepazitelja, održavatelja imanja te vozači, vrtlari i drugi koji obavljaju slične poslove po nalogu druge fizičke osobe. Kućne pomoćnice, ali i ostale osobe koje rade po nalogu fizičke osobe, imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika. Koje su obveze fizičke osobe - poslodavca prilikom zapošljavanja kućne pomoćnice i ostalih osoba, objasnit će se u nastavku članka.

1. Uvodno
2. Prijava kućne pomoćnice u mirovinsko i zdravstveno osiguranje
3. Obveza sklapanja ugovora o radu
4. Zapreka za sklapanje (nekog) drugog ugovora za rad kućne pomoćnice osim ugovora o radu
5. Obveza vođenja evidencija u području rada za kućnu pomoćnicu
6. Obračun plaće
7. Obveza provedbe ovrhe na plaći kućne pomoćnice
8. Isplata plaće
9. Neoporezive isplate
10. Bolovanje kućne pomoćnice
11. Prestanak ugovora o radu kućne pomoćnice
12. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)