RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi već je nekoliko godina, s motrišta poreza na dohodak, oporezivanje plaće te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno prema posebnim pravilima. Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2017. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, a porez na dohodak plaćaju ili ne plaćaju, što ovisi o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi.

1. Uvod
2. Socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi
3. Izdatak po osnovi pomorskog dodatka
4. Dokumentacija koja se predaje uz poreznu prijavu
5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)