RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja PDV-a pri donosu porezne obveze u sustavu graditeljstva te razvrstavanja rashoda koji su nastali na temelju ugovora o djelu. Osim preuzimanja obveze obračunavanja PDV kod obveznika obračunavanja PDV-a, u određenim je okolnostima potrebno u pretporez uključiti i one račune koji nose datum iz sljedećega obračunskog razdoblja. Nije bitan pravni temelj nekoga ugovornog odnosa da bi se rashod koji nastaje na temelju njega razvrstao na prirodnu vrstu rashoda prema računskom planu neprofitnih organizacija.

1. PDV između obračunskih razdoblja (primjer zakupnine i ulaganja u zakupljeni prostor)
2. Ugovor o djelu
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)