RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak te ispravak pogrešnog knjiženja iz prethodnog razdoblja. Neke od proračunskih osoba su i obveznici poreza na dobitak te moraju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2017. godinu ili ga plaćaju po rješenju o paušalnom oporezivanju. Tijekom godine bilježe plaćanje predujmova, u što uključuju i onaj koji je plaćen 2018. godine za 2017. godinu. Računovodstveni propisi nisu se jasno odredili kako postupiti kada se otkrije pogreška iz prethodnog izvještajnog razdoblja nasuprot promjeni na imovini ili obvezama.

1. Porez na dobitak
2. Ispravak pogrešnog knjiženja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)