RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnici koji obavljaju prijevozničku djelatnost, a vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu, mogu imati neke posebnosti u poslovanju u odnosu na poduzetnike koji obavljaju neke druge djelatnosti. Ti poduzetnici primjenjuju i računovodstvene standarde ovisno o tome jesu li razvrstani u velike odnosno srednje, male ili mikro poduzetnike.
      U ovom se članku obrađuju posebnosti sastavljanja financijskih izvješća za poslovanje prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prometu te neki računovodstveni postupci vezani za te posebnosti.
      Prijevoznička društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak, PDV-a i druge prijave za obveze s osnove ostalih javnih prihoda na način koji je propisan i za druge djelatnosti. O tim prijavama vidjeti u RRiF-u, br. 1/18.

1. Uvod
2. Rokovi predaje financijskih i poreznih izvješća
3. Registar prijevoznika
4. Tehnički preduvjeti za vozila cestovnog prijevoza
5. Dokumentacija u vozilu
6. Radno vrijeme vozača
7. Nabava vozila i druge dugotrajne imovine
8. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
9. Putni troškovi
10. Prijevozne usluge
11. Djelatnost prijevoza putnika
12. Organizacija prijevoza
13. Štete u prijevozu
14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)