RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poljoprivredna djelatnost ima određene posebnosti u odnosu na druge vrste djelatnosti. Te se posebnosti odnose na biološke transformacije odnosno priznavanje nove biološke imovine i prirasta te imovine, stvaranje poljoprivrednih proizvoda i utvrđivanje njihove vrijednosti na datum bilance.
      U ovom članku autorica objašnjava općenita postupanja pri utvrđivanju vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda na datum bilance i definira troškove koji se trebaju uključiti u njihovu vrijednost kako bi se utvrdila stvarna vrijednost te imovine na datum bilance. Uz to obrazlaže i praćenje državnih potpora koje predstavljaju bitan element očuvanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Priznavanje biološke imovine
3. Priznavanje poljoprivrednih proizvoda
4. Utvrđivanje vrijednosti višegodišnjih nasada na datum bilance
5. Utvrđivanje vrijednosti osnovnog stada na datum bilance
6. Utvrđivanje vrijednosti jednogodišnje biljne proizvodnje na datum bilance
7. Utvrđivanje vrijednosti jednogodišnje stočarske proizvodnje na datum bilance
8. Evidentiranje državnih potpora
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)