RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti, s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda odnosno utvrđivanju stupnja dovršenosti izvedenih radova kako bi se u prihode 2017. godine uključili prihodi koji su ostvareni u toj godini. S druge strane, investitori trebaju posebnu pozornost posvetiti priznavanju vrijednosti troškova i provjeriti jesu li u vrijednost zemljišta i građevine uključeni svi troškovi koji se mogu izravno pripisati tim imovinskim oblicima. U ovom su članku definirane sve navedene posebnosti na koje treba obratiti pozornost pri utvrđivanju rezultata poslovanja u toj djelatnosti. Uz to, obrazloženo je i porezno motrište graditeljskih usluga i isporuka nekretnina koje su se isporučivale u 2017. godini.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Računovodstveno praćenje graditeljskih usluga kod isporučitelja građevinskih usluga
3. Računovodstveno praćenje graditeljskih usluga kod investitora
4. Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta
5. Prenamjena stanova izgrađenih za tržište na druge oblike ulaganja
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)