RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obračun posebnog poreza na motorna vozila u 2018. godini doživio je značajne izmjene kroz izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. Očekivana Uredba kojom se smanjuje svota posebnog poreza na motorna vozila stupila je na snagu 12. siječnja 2018. godine. Opširnije o navedenome može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Kada, tko i na koja vozila plaća PPMV
3. Novi način obračuna PPMV-a
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)