RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 • Način ostvarivanja prava radnika u slučaju stečaja poslodavca. Zakonom o osiguranju radničkih tražbina utvrđuju se pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem.
 • Rad umirovljenika. Korisnik mirovine je osiguranik kojemu je priznato pravo na mirovinu, odnosno na novčano primanje iz mirovinskog osiguranja.
 • Obračun PDV-a na ulaznicu za sajam. Mjesto obavljanja usluga pristupa izložbama i sajmovima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
 • Prestanak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama može po isteku tri godine od početka primjene toga postupka prijeći na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama.
 • Priznavanje pretporeza kod poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. No treba istaknuti da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na sve isporuke.
 • Obračun PDV-a na najam štanda. Mjestom obavljanja usluge u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi, ali usluga stavljanja štanda na raspolaganje tijekom održavanja sajma oporezuje se prema sjedištu primatelja usluge ako je on porezni obveznik.
 • Suodlučivanje radnika. Ne postoji obveza radnika da imaju svoga predstavnika u organu poslodavca, nego je to samo njihovo pravo koje obvezuje poslodavca da ne ometa (trpi) ostvarenje toga prava radnika.
 • Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka. Ugovor o radu može se otkazati zbog otvaranja stečajnoga postupka nad poslodavcem u svako doba nakon otvaranja toga postupka, koji je poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.
 • Vraćanje radnika na rad (posao). Radnik može biti vraćen na rad (na posao) na temelju pravomoćne presude ili druge odgovarajuće ovršne isprave ili na temelju rješenja suda o privremenoj mjeri.
 • Sud ne će po službenoj dužnosti vratiti radnika na rad bez njegova izričitog zahtjeva.
 • Naknada plaće za vrijeme blagdana. Radnik ima pravo na povećanu plaću ako radi na blagdan ili neradni dan. Ako radniku „slobodan dan“ padne na blagdan (ili neradni dan), radnik ne bi imao pravo na naknadu plaće za taj dan, jer je ostvario plaću za već odrAđeni posao, pa ne radi, ne zbog blagdana nego zato što ima „slobodan dan“. Naknada plaće, ako radnik ne radi za vrijeme blagdana, isplaćuje se za neostvarenu plaću zbog blagdana, a ne ako na blagdan ne radi zbog drugih razloga, osim ako je drukčije određeno nekim aktom iz čl. 95. Zakona o radu. 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)