RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Elektronička razmjena podataka za potrebe stručno-medicinskih vještačenja u postupcima utvrđivanja prava za slučaj ozljede na radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)