RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Građevina sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  • Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
  • Obavijest o posebnim uvjetima
  • Građenje i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  • Nadzorni inženjer
  • Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
  • Primjena prostornog plana
  • Liječenje inozemnih osiguranika koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti – Uputa za postupanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)