RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u prvom dijelu članka objašnjava pojam izuma koji podrazumijeva svako znanje o vanjskom svijetu koje ima karakter objektivne novosti, dok u patentnopravnom značenju izum predstavlja posebnu konstrukciju koja predstavlja intelektualnu tvorevinu. Objašnjava i na koji način registrirati patent te pravni status izuma stvorenih u radnom odnosu ili u vezi s djelatnošću poslodavca. U drugom dijelu članka, koji će biti objavljen u PiP-u br. 1/18., objasniti će se Europsko uređenje zaštite patenta.

1. Pojam patenta
2. Registracija patenta
3. Pravni status izuma stvorenih u radnom odnosu ili u vezi s djelatnošću poslodavca
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)