RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku analizira i raspravlja o određenim pitanjima vezanim uz ovrhu radi ostvarenja tražbina zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primitcima.
      Naime, u ovome se članku analiziraju pojedini aspekti ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju u kontekstu prisilnog ostvarenja tražbine uzdržavanja. U članku će se analizirati te raspraviti i pojedina pitanja uz institut zapljene po pristanku obveznika uzdržavanja koji omogućava ostvarenje tražbine uzdržavanja mimo suda.
      U članku se pod ovrhom radi uzdržavanja podrazumijeva ovrha radi ostvarenja uzdržavanja prema Obiteljskom zakonu iz 2015. godine, neovisno o tome tko je ovlaštenik uzdržavanja (dijete, bračni drug, izvanbračni drug…), osim ako iz konteksta rada izrijekom ne proizlazi drukčije.

1. Uvod
2. Sudionici postupka
3. Posebna načela obiteljskoga ovršnog prava
4. O troškovima obiteljskih ovršnih postupaka
5. O dostavi i isticanju sudskih odluka na e-Oglasnu ploču suda
6. Žalba u obiteljskom ovršnom pravu: nesuspenzivnost žalbe
7. Određivanje ovrhe radi uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
8. Zapljena po pristanku obveznika uzdržavanja
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)