RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U svrhu borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza međunarodnih trgovačkih društava (dalje: MTD) u srpnju 2016. godine donesena je Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (dalje: ATA Direktiva). Autori u članku izlažu dio ATA Direktive koji se odnosi na opća pravila o ograničavanju kamata na zajmove te navode moguće probleme ustavnopravne prirode na nacionalnoj razini pri njihovoj implementaciji u državama članicama EU-a.

1. Uvod
2. Nova pravila o općenitom ograničenju odbijanja kamata iz ATA Direktive
3. Kritike na račun čl. 4. ATA Direktive
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)