RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pod pojmom valutne klauzule podrazumijeva se klauzula koja se unosi u kupoprodajne ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju između nastanka novčane obveze i trenutka njezina plaćanja. Svrstava se u skupinu zaštitnih klauzula kojima se eliminira valutni rizik, odnosno rizik razlike unutarnje domaće vrijednosti i vanjske vrijednosti novca. Autorica u članku obrazlaže porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom na konkretnim primjerima iz poslovne prakse.

1. Ugovaranje valutne klauzule
2. Porezno motrište valutne klauzule
3. Računovodstveno motrište valutne klauzule
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)