RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. studenog 2017. primjenjuje se novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kojim se pretežito zadržavaju postojeće prava iz do tada važećega istoimenog kolektivnog ugovora.
      Sažeti pregled odredaba kolektivnog ugovora koji je prvenstveno usmjeren na nastale promjene može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Na koga se primjenjuje KU
3. Pregled nekih odredaba KU-a
4. Pregled nekih prava iz KU-a iz 2017. godine
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)