RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Ususret donošenju novog pravilnika koji uređuje pitanja vezana uz pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike, autor u ovome članku skreće pozornost na problematiku, u ovom trenutku, nedefiniranja uvjeta pri uključivanju u odgojno-obrazovni rad školskih ustanova te na problematiku ostalih nedefiniranih materijalnih prava pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u njihovim radnim odnosima.
     Dana 1. lipnja 2017. godine nadležno je ministarstvo otvorilo javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
     Rok za zaprimanje komentara zainteresirane javnosti bio je do 1. srpnja 2017. godine.
     Do trenutka donošenja Pravilnika, odnosno njegovih provedbenih propisa koji će detaljnije objasniti načine uključivanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi te stručnih komunikacijskih posrednika pri zasnivanju radnih odnosa, postupat će se u skladu s relevantnima zakonima.

1. Sistematizacija u okviru zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
2. Formalni uvjeti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
3. Postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika
4. Problematika u primjeni materijalnih prava iz radnih odnosa u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu na određeno vrijeme te izvedbe rada shodno sklopljenom ugovora o djelu
5. Umjesto zaključka 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)