RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku daje prikaz propisanih uvjeta za provedbu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa (Nar. nov., br. 49/17.) koji se primjenjuje od 2. lipnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Pravna osnova
3. Opći okvir za prekogranično pružanje usluga u RH
4. Uvjeti pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u RH
5. Provjera stručnih kvalifikacija kandidata radi privremenog i povremenog pružanja usluga
6. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
7. Podnošenje zahtjeva za priznavanjem inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan u RH
8. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)