RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome članku autorica prikazuje djelokrug i obveze jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u uspostavi sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom, osobito s obzirom na preuzete obveze RH prema Ugovoru o pristupanju RH Europskoj uniji i drugim izvorima europskog prava.

1. Uvod
2. Temelji politike i zakonodavni okvir gospodarenja otpadom u EU-u
3. Obveze RH u postupanju s komunalnim otpadom prema Ugovoru o pristupanju RH EU-u
4. Zakonodavni okvir održiva gospodarenja otpadom u RH
5. Opći akti predstavničkog tijela JLS o gospodarenju komunalnim otpadom
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)