RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji, u pravilu, utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, mogu dragovoljno ili su, pod određenim uvjetima, obvezni promijeniti način oporezivanja te umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. Bez obzira na to mijenjaju li način oporezivanja dragovoljno ili obvezno, promjena se obavlja na početku poreznog razdoblja (kalendarske godine). Prelazak na oporezivanje s dohotka na dobitak znači i promijeniti način vođenja poslovnih knjiga prema Zakonu o računovodstvu te i način utvrđivanja poslovnog rezultata, što zahtijeva sastavljanje početne bilance i korekciju dobitka na kraju prve godine poslovanja u sustavu oporezivanja dobitka. Ovim člankom podsjećamo osobe koje obavljaju navedene djelatnosti što treba učiniti s početkom sljedeće godine ako mijenjaju način oporezivanja dragovoljno ili obvezno.

1. Uvodne napomene
2. Uvjeti koji obvezuju poreznog obveznika za promjenu načina oporezivanja
3. Utvrđivanje propisanih uvjeta za promjenu načina oporezivanja
4. Utvrđivanje uvjeta za obvezan prelazak na oporezivanje porezom na dobitak kada se djelatnost obavlja u supoduzetništvu
5. Kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
6. Može li poduzetnik, fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
7. Sastavljanje početne bilance
8. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
9. Početna bilanca ako je imovina manja od obveza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)