RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Europska je komisija Uredbom br. (EU) 2016/2067 od 22. studenog 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 donijela odluku o tome da se od 1. siječnja 2018. godine počne primjenjivati MSFI 9 – Financijski instrumenti. Osim toga, od 1. siječnja 2018. u primjeni je i MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima. U ovom članku obrađujemo najznačajnije novosti povezane s MSFI-jem 9 (osim računovodstva zaštite), a u posebnom članku u ovom broju RRiF-a pišemo i o MSFI-ju 15.

1. Uvod
2. Obuhvat primjene MSFI-ja 9
3. Početno priznavanje financijske imovine i financijskih obveza
4. Prestanak priznavanja financijske imovine i financijskih obveza
5. Klasifikacija financijske imovine
6. Klasifikacija financijskih obveza
7. Reklasifikacija financijske imovine
8. Određivanje početne vrijednosti financijskih instrumenata
9. Naknadno procjenjivanje financijskih instrumenata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)