RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine propisuju iste obveze u vezi sa sastavljanjem te bilježenjem poslovnih događaja povezanih s provedbom godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti kao i stari propisi. Samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis – inventuru krajem poslovne godine, a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – „dohodaša“ koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u obrascu KPI. U nastavku se daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Što se popisuje u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)