RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kada poslodavac u svom poslovanju ustanovi manjak koji je posljedica djelovanja njegova zaposlenika ili je zaposlenik počinio štetu na radu ili u vezi s radom, te u drugim sličnim slučajevima djelovanja zaposlenika, opravdano se postavlja pitanje kako naplatiti svoju (tako nastalu) tražbinu prema radniku.
      S obzirom na takva u praksi učestala pitanja, u ovome se članku daje odgovor kako naplatiti spomenuti manjak, naknaditi tako nastalu štetu i sl.

1. Uvod
2. Prvi način mogućnosti naplate poslodavca: prijeboj
3. Drugi način mogućnosti naplate poslodavca: utuženje
4. Kaznena odgovornost radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)