RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nakon provedbe obveznog popisa imovine i obveza, utvrđuju se popisne razlike te popisna povjerenstva daju prijedlog upravi o načinu njihova knjiženja. Za svaku vrstu popisnih razlika potrebno je utvrditi razlog njihova nastanka koji izravno utječe na njihov porezni i računovodstveni položaj poduzetnika koji su obveznici poreza na dobitak.

1. Nastanak i vrste popisnih razlika
2. Primjena odluka HGK-a i internih akata poduzetnika
3. Porezni položaj popisnih razlika
4. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)