RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Popis (inventura) predstavlja zakonsku obvezu. S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je “istinit” i realan financijski položaj. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu provjerene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Kontinuirani popis
4. Izvanredni popis
5. Uslužni popis
6. Provedba popisa
7. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
8. Odlučivanje o popisnim razlikama
9. Posebnosti u vezi s popisom u nekim djelatnostima
10. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)