RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
  • Članak:Privremeni uvoz robe
  • Stranica:102.
  • Autor/i:Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.

Sažetak:

U ovom članku autor piše o privremenom uvozu robe koja ne podliježe plaćanju carine i poreza, a to je roba koja se izlaže na sajmovima, te roba koja služi privremeno u humanitarne svrhe, ambalaža koja je uporabljena kod uvoza te se vraća natrag, i proizvodi koji privremeno služe za obavljanje obrazovne, znanstvene, kulturne i športske djelatnosti. Na taj se način može privremeno uvesti materijal u svrhu turističke promidžbe, a slično se postupa i s osobnom prtljagom putnika koji posjećuju našu zemlju.

Osim toga u članku se obrađuje i privremeni uvoz opreme koja se neko ograničeno vrijeme koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koja u tom slučaju djelomice podliježe plaćanju carine i poreza.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)