RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Konsignacijska prodaja strane robe uređena je odredbom čl. 37. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. do 75/99.). Pritom je bitna pretpostavka postojanje pisanog ugovora sa stranom osobom.

Uvjeti za konsignacijsku prodaju prema navedenoj se odredbi uređuju Carinskim zakonom. U ovom članku razmatramo konsignacijsku prodaju robe nakon donošenja novog Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 73/00.), Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99. do 77/00.) i drugih propisa kojima je uređeno provođenje tog zakona i uredbe za njegovo provođenje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)