RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku daje pregled rokova za izdavanje računa poreznih obveznika u zemljama članicama EU-a s motrišta PDV-a. U članku se obrazlažu i mogućnosti izdavanja pojednostavljenih računa te rokova čuvanja računa u zemljama članicama EU.

1. Odredbe Direktive o PDV-u u vezi s računima
2. Izdavanje računa u RH
3. Izdavanje računa u drugim zemljama članicama EU-a
4. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)