RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 69/17., dalje: ZiD ZOS), koji je najvećim dijelom stupio na snagu 22. srpnja 2017. godine, donio je brojne izmjene i dopune u području rada državljana trećih zemalja. U ovom se članku daje pregled novoga zakonskog uređenja dozvole za boravak i rad.

1. Uvod
2. Ishođenje dozvole za boravak i rad – opće odredbe
3. Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote
4. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
5. Osoba premještena unutar društva
6. Upućeni radnik
7. Dozvola boravka i rada („Plava karta EU-a“) - visoko kvalificirani djelatnici treće države
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)