RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor. Nepuno radno vrijeme radnika svako je radno vrijeme kraće od punoga radnog vremena.
  • Radničko vijeće. Radničko vijeće tijelo je koje štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili s osobom koju je on opunomoćio, o pitanjima važnima za položaj radnika, te pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno svoje obveze, a osobito glede obračuna i uplate doprinosa.
  • Izvanredni otkaz i naknada štete. Stranka ugovora o radu koja izvanredno otkaže ugovor o radu ima pravo tražiti naknadu štete od stranke kojoj je otkazano, samo kada je stranka kriva za otkaz. Kad poslodavac, redovito otkaže ugovor o radu zbog skrivljenoga ponašanja radnika, nema pravo od radnika zahtijevati naknadu štete u vezi s tim otkazom, osim prema općim propisima obveznog prava.
  • Pravo na povećanu plaću. Radnik ima pravo na povećanu plaću u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a moguće u skladu i sa sporazumom između radničkoga vijeća i poslodavca, u pravilu, samo za rad obavljen pod otežanim uvjetima rada, a ne i za rad pod uobičajenim uvjetima ako radnik obavlja jedne i druge poslove.
  • Prigovor neispunjavanja ugovora i radno pravo. Radnici ne smiju obustaviti rad pozivom na prigovor neispunjenja ugovora, neisplatom plaće, već se zbog toga može pokrenuti i povesti štrajk u skladu sa zakonskim propisima.
  • Zastara i ispunjenje neke druge obveze. U načelu, ako jedna strana dvostrano-obveznog ugovora ne ispuni svoju obvezu, druga strana može raskinuti ugovor, bez obzira na to je li njezina tražbina prema tome dužniku zastarjela.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)