RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Primjena snižene stope PDV-a od 13 % neovisno o namjeni
 • Snižena stopa PDV-a od 13 % na agrokemijske proizvode
 • Odbitak pretporeza na temelju računa isporučitelja koji nije upisan u registar obveznika PDV-a
 • Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica
 • PDV tretman upućivanja zaposlenika na rad u drugo povezano društvo na temelju ugovora
 • Oporezivanja porezom na dodanu vrijednost krvnih pripravaka
 • Porez na dodanu vrijednost - javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
 • Oporezivanja PDV-om pravnih usluga
 • PDV tretman prodaje privatnog zemljišta - osoba ima osnovan obrt
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a zdravstvenog pregleda za potrebe sklapanja police osiguranja
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu laptopa za potrebe podružnice
 • Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada – isporuka vrećica za miješani komunalni otpad – 25 %

II. Porez na promet nekretnina

 • Otkup stana, hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i zaštićeni najmoprimac
 • Primjena odredbe čl. 13. t. 8. Zakona o porezu na promet nekretnina - kupnja nove nekretnine
 • Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta

III. Porez na dohodak

 • Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu
 • Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
 • Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori br. 3/01.)
 • Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu

IV. Porez na dobitak

 • Porezni tretman poreza po odbitku podružnice prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)