RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U Nar. nov., br. 59/17. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14., dalje: Zakon). Zakon je stupio je na 1. srpnja 2017. godine. Autorica u članku skreće pozornost na odredbe Zakona koje su dovele do određenih novosti u pogledu prava na rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja, a koje se tiču samo visine novčanih potpora, a ne i uvjeta ili načina ostvarivanja pojedinog prava.

1. Uvod
2. Zaposleni i samozaposleni roditelji
3. Pravo na rodiljni dopust
4. Pravo na roditeljski dopust
5. Dopust za slučaj smrti djeteta
6. Naknada plaće roditelja koji je sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, roditelja njegovatelja ili osobe koja pruža pomoć HRVI-ju iz Domovinskog rata
7. Prijelazno razdoblje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)