RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zaštita prava na suđenje u razumnom roku predstavlja jedan od iznimno bitni pravnih instituta. Pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavno je i zakonom zajamčeno pravo. Naime, ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu te pravo na podnošenje zahtjeva za isplatom primjerene naknade.
      U nastavku članka pišemo o povijesnom razvoju pravne zaštite prava na suđenje u razumnom roku, donosimo zakonski okvir te navodimo ogledne primjerke obrazaca kojima se koristimo u postupku traženja zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

1. Uvod
2. Razvoj pravne zaštite prava na suđenje u razumnom roku
3. Zakonski okvir na temelju zakona o sudovima
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)