RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2017
  • Članak:Služnosti
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava pojam i vrste služnosti koja je učestalo prisutna u raznim segmentima, kako pravnog tako i praktičnog života. Tomu je svakako razlog pravna priroda instituta služnosti, koja omogućava služenje tuđom stvari za vlastitu korist. Naime, služnosti su, prema zakonskoj definiciji, ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari (dakle tuđoj stvari), a koje omogućava njegovu ovlašteniku da se na određeni način služi tom stvari, dok je svagdašnji vlasnik te stvari obvezan takvo postupanje trpjeti ili vezano za tu stvar nešto propuštati.

1. Uvod
2. Pojam i zajednička obilježja instituta služnosti
3. Stvarne služnosti
4. Osobne služnosti
5. Stjecanje, zaštita i prestanak služnosti
6. Sudska praksa – zanimljivi primjeri:
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)