RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Početkom kolovoza ove godine stupilo je na snagu veći dio odredaba drugih novela Ovršnog zakona. S obzirom na to da su tada stupile na snagu novele koje se odnose na provedbu ovrhe na plaći, kao dio ovrhe na novčanim sredstvima, te se u praksi svakodnevno pojavljuju pitanja vezana uz to sredstvo ovrhe, u ovome se članku daje prikaz samo novela odredaba o ovrsi na novčanim sredstvima.

1. Uvod
2. Zakonski okvir
3. Osvrt na zadnje novele Ovršnog zakona koje se pretežito odnose na ovrhu na novčanim sredstvima 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)