RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U prvom su dijelu ovoga članka obrađeni: problematika i pojam rizika, upravljanje rizicima i mjerenje rizika te sam proces upravljanja rizicima. U ovome dijelu članka autorica na zanimljiv i transparentan način osobito razmatra pitanja vezana uz korporativno upravljanje i upravljanje rizicima.
      U tom se smislu u ovome članku navode i zahtjevi i načela ustroja sustava korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i funkcije upravljanja rizicima, i to u odnosu na investicijska društva te društva za upravljanje fondovima. Zakonski i provedbeni propisi koji tim društvima propisuju obvezu upravljanja rizicima i ustrojavanja funkcije upravljanja rizicima vrlo su slični, razlike se, u biti, svode na razlike u djelatnosti navedenih društava, iz čega proizlaze i neke terminološke razlike, ali u biti je doista riječ o gotovo istovjetnim propisima (to posebno vrijedi za društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima).

1. Korporativno upravljanje i upravljanje rizicima
2. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)