RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku iznosi i objašnjava na praktičnom primjeru naknadu štete zbog povrede prava osobnosti zbog diskriminacija na osnovi invalidnosti zbog povrede prava na duševno zdravlje i prava na dostojanstvo, koju je diskriminirana osoba u obveznopravnom svojstvu oštećenika pretrpjela zbog izravne, višestruke, ponovljene, teške i produljene diskriminacije zbog invalidnosti.

1. Uvod
2. Činjenice i okolnosti slučaja
3. Pokušaj mirnoga izvansudskog rješenja spora
4. Neposredni štetnici i odgovorna osoba
5. Tužba i tužbeni zahtjevi
6. Odgovor na tužbu, temeljni tuženičini prigovori i tužiteljevo referiranje na njih
7. Prvostupanjska presuda i relevantni fragmenti obrazloženja
8. Drugostupanjska presuda i relevantni fragmenti obrazloženja
9. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)