RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Dobrovoljno zdravstveno osiguranje spada u tzv. neživotna osiguranja kojima se pokrivaju troškovi liječenja osiguranika kada takve troškove sustav obveznoga zdravstvenog osiguranja ne bi pokrivao ili se tim osiguranjem osiguraniku omogućuje pružanje zdravstvene usluge u većem opsegu i višem standardu (primjerice, specijalistički pregledi i dijagnostički postupci bez lista čekanja, lijekovi koje obvezno / državno zdravstveno osiguranje ne pokriva i sl.). Autorica u članku opisuje pravni okvir dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Potom obrađuje pojedina pitanja iz ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju koja su od važnosti za određivanja pravnog položaja ugovornih strana: osiguratelj, ugovaratelj osiguranja, osiguranik, opseg pokrića i isključenja te osigurani slučaj. Na kraju opisuje prava i obveze ugovornih strana. Kako u hrvatskom pravu ne postoje posebne zakonske odredbe o ugovoru o dobrovoljnom zdravstvenom osiguraju, pri izlaganju obrazlaže odredbe uvjeta pojedinih osiguratelja uz istodobni osvrt na pojedina rješenja prisutna u njemačkom pravu.

1. Uvod
2. Pravni okvir dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj
3. Vrste dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj
4. Pojam ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
5. Osiguratelj dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
6. Ugovaratelj dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
7. Osiguranik
8. Opseg pokrića dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
9. Osigurani slučaj

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)