RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pravno-gospodarski gledajući, zakonodavni okvir o koncesijama od prvorazredne je važnosti za RH. Stoga je donošenje novog Zakona o koncesijama polovinom 2017. godine iznimno značajan. To je svojevrstan logični i očekivani nastavak zakonodavne djelatnosti nakon donošenja Zakona o javnoj nabavi u 2016. godini, ali i posljedica donošenja Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji. Naš sustav koncesija umnogome odstupa od relevantnih shvaćanja i općih akata u pravu EU-a i komparativnim sustavima te ima mnoge posebnosti.
      Zbog praktične važnosti poznavanja Zakona o koncesijama u pravu i poslovanju, u ovome se članku donosi jednostavan i pregledan prikaz njegovih najvažnijih materijalnopravnih rješenja.

1. Uvod
2. Europska i hrvatska pravila o javnoj nabavi i koncesijama
3. Vrste koncesija i koncesijski ugovor kao upravni ugovor
4. Davatelj koncesije
5. Predmet koncesije, tj. što se može dati u koncesiju
6. Strateške koncesije i koncesije koje se mogu proglasiti strateškima
7. Imovinski položaj davatelja koncesije i koncesionara
8. Zabrana zlouporabe instituta koncesije
9. Tajnost dokumentacije u postupcima davanja koncesije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)