RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku objašnjava postupak nasljeđivanja poslovnog udjela prema Zakonu o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03., 163/03., 127/15. i 33/13. - dalje: ZN). U slučaju smrti člana društva, poslovni udio kao skup nepodijeljenih članskih prava i obveza prelazi na njegove nasljednike prema propisima nasljednog prava, dok je Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15. - dalje: ZTD) propisana mogućnost ograničenja u slučaju prijenosa poslovnog udjela na nasljednike. Stoga se u članku objašnjava na koji je način moguće posebno urediti položaj nasljednika unutar d.o.o.-a, njegovo porezno motrište te pojmovi udjela i poslovnog udjela.

1. Uvod
2. Različitost pojmova uloga i poslovnog udjela
3. Ostavinski postupak
4. Više ovlaštenika na poslovnom udjelu
5. Posebno uređenje položaja nasljednika unutar d.o.o.-a
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)