RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
 • Članak:Poslovne obavijesti
 • Stranica:160.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u svibnju 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001.
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za svibanj 2001.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. IV. 2001. do 30. IV. 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)