RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
 • Članak:Poslovne obavijesti
 • Stranica:160.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u svibnju 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001.
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za svibanj 2001.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u travnju 2001.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. IV. 2001. do 30. IV. 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)