RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

II. Porez na promet nekretnina

  • Razvrgnuće suvlasničke zajednice

III. Porez na dohodak

  • Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun
  • Oporezivanje primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz inozemstva
  • Porezni tretman nagrade / stipendije iz inozemstva profesorima na sveučilištima
  • Način isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)