RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nakon stupanja na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, navedeni su dužnosnici ovlašteni odlučiti na koji će način obnašati dužnost na koju su izabrani.
      U članku se opisuje priroda mandata nositelja izvršnih ovlasti na lokalnoj razini (početak mandat i stupanje na dužnost), mogućnosti načina obnašanja dužnosti (s posebnim osvrtom na profesionalni način obnašanja dužnosti) te će se prikazati prava koja dužnosnici ostvaruju tijekom i nakon prestanka svojeg mandata.

1. Uvod
2. Početak mandata i stupanje na dužnost
3. Način obavljanja dužnosti
4. Prava iz profesionalnog obnašanja dužnosti
5. Obveze po stupanju na dužnost i tijekom mandata
6. Prava po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)