RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U hrvatski je sustav javne nabave nedavno uvedena europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) koja predstavlja formalnu izjavu gospodarskog subjekta kojom potvrđuje da ispunjava predviđene pretpostavke za njegov mogući odabir za izvršavanje nekog od ugovora iz sustava javne nabave.
      U članku se daju odgovori na česta pitanja u vezi s popunjavanjem obrasca ESPD s pregledom nekih od rješenja DKOM-a.

1. Uvod
2. Što je ESPD
3. Elektronički ESPD (eESPD)
4. Provjera ESPD-a i dostava dokaza
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)