RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje o formi sporazumnog prestanka ugovora o radu, redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika te izvanrednom otkazu ugovora o radu.
      O svemu tome podrobnije u nastavku kroz prikaz odluka toga Suda, donesenih u revizijskom postupku, uz napomenu da je ta sudska praksa aktualna i u primjeni važećega Zakona o radu.

1. Uvod
2. Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti sklopljen u pisanom obliku – usmeni sporazum o prestanku ugovora o radu ne proizvodi pravne učinke
3. Okolnost da radnik nije postupio prema poslodavčevu nalogu, te neprimjeren (i uvredljiv) odnos prema nadređenim osobama kao opravdani razlog za donošenje odluke o redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika
4. Izvanredni otkaz 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)