RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku obrađuje oblike financiranja vodnoga gospodarstva putem vodnih naknada i drugih izvora financiranja. Izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva su vodne naknade, cijena vodne usluge, državni proračun, proračuni jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.
      Zbog različitih vrsta vodnih naknada, koje se razlikuju prema obvezniku, osnovici, visini i namjeni, u neposrednoj su provedbi zakona česte dvojbe, stoga u ovom članku izlažemo pregled vodnih naknada i njihovih obveznika, osnovica, visina i namjene te druge izvore financiranja vodnoga gospodarstva, u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim aktima koji uređuju navedenu pravnu materiju.

1. Financiranje vodnoga gospodarstva
2. Vodne naknade
3. Ostali izvori financiranja vodnoga gospodarstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)