RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti – ugostitelji. Nadalje, usluge u turizmu mogu pružati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za pružanje turističkih usluga.
      Mnogi se poduzetnici prvi put susreću s ovim djelatnostima i ne znaju gdje i kako se registrirati, gdje ishoditi potrebna rješenja za obavljanje djelatnosti te koji propisi sadržavaju uvjete kojima moraju udovoljiti. U nastavku članka daje se popis trgovačkih sudova, popis svih ureda državne uprave odnosno Ureda Grada Zagreba, u kojima se može otvoriti obrt, ishoditi rješenje da ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete, ishoditi rješenje o odobrenju za iznajmljivače i OPG, ishoditi rješenje za ispunjavanje minimalnih uvjeta za luke i plovne objekte nautičkog turizma i dr.

1. Uvod
2. Registracija obavljanja djelatnosti (ugostiteljstvo i turizam)
3. Ugostiteljska djelatnost i minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju
4. Pružanje usluga u turizmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)