RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Za razliku od tradicionalnog modela nabave javnih projekata, primjenom modela JPP moguće je iskoristiti veći broj različitih instrumenata i na taj način značajno poboljšati uvjete i rezultate javnog projekta.
      Ovim se člankom daje prikaz procedura kombiniranja EU-ova izvora s JPP-om. Cilj mu je zainteresirati sve razine javnog menadžmenta za mogućnost povećanja učinkovitosti u procesima pripreme i provedbe javnih projekata primjenom kombiniranja modela JPP s EU-ovim bespovratnim sredstvima, ali i dati pravodobnu informaciju o okvirima sljedeće financijske perspektive, 2021. – 2027. godine, kada će na raspolaganju biti uglavnom financijski instrumenti.
      Stoga je od velikog značenja za sve javne naručitelje u Republici Hrvatskoj što prije upoznati se s tehnikom kombiniranog financiranja, ali i s koristima koje proizlaze iz njezina korištenja.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir za kombiniranje EU-ovih izvora s JPP-om
3. Proces kombiniranja EU-ovih fondova s JPP-om
4. Izračun vrijednosti i način isplate
5. Financijski instrumenti
6. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)