RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Maloprodavač uvijek teži postići što bolju trgovačku maržu uz pružanje visoke razine maloprodajne usluge gdje će roba biti uvijek raspoloživa, a sve to uz što niže zalihe robe. Uz različite mjere profitabilnosti (npr. neto profitna marža) i produktivnosti u maloprodaji (npr. prihod po zaposlenom) menadžment može lakše ocijeniti i usporediti performanse maloprodajnih operacija.

1. Odnos marže i troškova
2. Značajke zaliha u prodavaonici
3. Povrat na ulaganje u trgovačku robu
4. Zaključak i prijedlozi za unaprjeđenje GMROI-ja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)