RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Uređene cijene obično služe za usluge koje državna uprava smatra presudnima za kvalitetu života svojih građana, kao što su opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda, opskrba električnom energijom te neke vrste transporta i komunikacija.
      Primjena uređenih modela odražava se na financijske izvještaje prezentiranjem informacija koje prikazuju vrstu i svotu korekcije reguliranih cijena i odgovarajućega novčanog tijeka.

1. Uvod
2. Obilježja reguliranih cijena na koje se odnosi MSFI 14
3. Načela i opći pristup modelu
4. Procjena vrijednosti korekcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)